เกี่ยวกับเรา 

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นบริษัทผลิตลังพลาสติกที่มีคุณภาพมายาวนาน  โดยเลือกสรรเม็ดพลาสติกที่เหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละประเภท กลุ่มผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ อิเล็คทรอนิคส์ อาหาร และ เกษตรกรรม เป็นต้น  โดยสร้างความพึงพอใจสูงสุด ลดค่าใช้จ่ายของผู้ใช้งาน
 

พันธกิจ (Mission)

    1.  พัฒนาระบบการผลิต ให้คุณภาพสินค้าดีขึ้น                                
    2.  ให้การปรึกษา ในการผลิตลังพลาสติกที่เหมาะสมกับการใช้งานแต่ละประเภท                                
    3.  ตอบสนองได้รวดเร็ว  เพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการ ตรงตามสัญญา                                
    4.  รักษามาตราฐาน คุณภาพของสินค้าให้ตรงตามความต้องการ                                
    5.  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจในการผลิต
 

COMPANY BACKGROUND

ชื่อบริษัท:     บริษัท  ขวานทอง คอนเทนเนอร์  จำกัด
เลขทะเบียนบริษัท:     105531020324
ที่ตั้งสำนักงาน:     เลขที่  14/10  หมู่ที่ 9  ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี  ตำบลละหาร  อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี   11110
โทรศัพท์:     02-925-5240-1, 02-925-6258-9, 02-925-6428-31
โทรสาร:     02-925-5242, 02-925-6254
E-mail Address:      kt-container@hotmail.com
Website:     www.kt-container.com

: ลักษณะการประกอบธุรกิจ :
ผลิตและจำหน่ายลังพลาสติก, ลังพลาสติกลูกฟูก

Scroll to Top